Zaterdag 16 april 2022 – Paaswake

Door: abt Denis Hendrickx
Verkondiging/Paascharter

Het donker van de nacht is gestuit. De vlam van de paaskaars brandt: het licht van Christus. Pasen is kiezen voor een beter leven. Met je gezicht naar het licht gaan staan, want licht wordt uit licht geboren. Wij gaan niet liggen wachten tot het eindelijk eens licht wordt. We steken zelf licht aan. Iedereen die geloven wil, kan het. Geloven in een God die midden n de chaos en de duisternis van deze aarde zei: Er moet licht zijn, en er was licht.

Als wij kinderen van het licht zijn, kinderen van die God zijn, kunnen wij dat dus ook. In de chaos van ons leven, in de duisternis van ons verdriet, in de opgestapelde wirwar van onze berekeningen kunnen wij licht maken. Wij kunnen opstaan uit het graf “het is nu eenmaal zo’. Wij kunnen echt geloven dat naastenliefde nooit vergeefs is, dat vergeving ons altijd rijker maakt, dat de dooddoener en zelfs de dood niet het einde is.

Daarom durven wij het te proclameren/ uit te roepen

Paasproclamatie

Pasen 2022

Waar ’t op aankomt
is niet de droefheid van die duist’re nacht
is niet de kruisdood van de dageraad
is wel het open graf dat wacht.
Niet het dode sleept zich voort
de hoop op leven heeft het laatste woord.

In nood en dood
toont ons koningspaar zijn medeleven,
Franciscus wil ons in ’t synodaal proces betrekken,  
Gerard de bisschop, roept ons om vernieuwing op te wekken
Jos Wouters, generaal, houdt de Norbertijnen op zijn spoor
abt Denis houdt ons vrede, toekomst voor.

Bevrijd van angst
vergaten wij corona en haar leed weer snel
maar onverwacht begon een duivelse despoot
zijn spel van dood en overmacht te spelen.
Democratisch denken past niet in zijn kraam:
liever alles aan stukken dan samen gaan.

Het zorgen voor elkaar
beleven velen niet als erfenis voor morgen.
Zij vrezen angst, proeven gevaar
de aarde geen gemeenschapshuis!
Zij vrezen open staan voor vluchtelingen
durven over samen leven niet God lof te zingen.

Pasen nu
Al lijken dood en graf niet te ontwijken
de opstanding zingt haar eigen lied
dwars door lijden, dood en verdriet
klinkt toekomst en nieuw leven.
God sloot met ons een nieuw verbond:
Jezus die uit de dood opstond.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief