Zaterdag 27 augustus 2022 – Kleding Jan Breddels

Door: abt Denis Hendrickx

In een van de eerste contacten die we met elkaar hebben gehad, Jan (zoals gezegd, ruim twee jaar geleden), gaf je uiting van jouw zoektocht. “In mijn zoektocht naar verdere zingeving en besteding van mijn tijd heb ik een maatje nodig die mij begeleidt.” Je gaf daarbij uiting van een diep geloof door te stellen: “Mijn leven is niet meer van mij maar behoort Hem (met hoofdletters geschreven) toe. Je wilde onderzoeken hoe en op welke wijze je de gemeenschap van de abdij zou kunnen dienen. Wonen en werken in de abdij of erbuiten. Of een combi. Je liet het helemaal in het midden. En je sprak bij die gelegenheid ook al over het aangaan van een zekere verbinding. Je noemde het toen zelf “vriend of oblaat worden”. En zo kwam er eind juni 2021 een eerste ontmoeting.

Het werd een lastige tijd om in levende lijve kennis te maken. Corona bracht veel belemmeringen, maar de moderne media zorgden er toch voor dat er regelmatig contact mogelijk was. Op een vast wekelijks moment was er lijn verbinding tussen jou en Joost. Dank aan beiden dat jullie dit medium optimaal hebben benut.

Zo heb je – veelal op afstand – nader kennis kunnen maken en ben je toegegroeid naar het moment dat je officieel hebt gevraagd om lid te mogen worden van onze Norbertijnengemeenschap. Je motiveerde jouw verlangen als volgt: “Samen het aangezicht van God zoeken en zelf mogen groeien in geloof. Een bijdrage mogen leveren aan de communiteit en de gemeenschap van Berne. Het mede in stand mogen houden van de abdij voor de gemeenschap en allen die er God willen zoeken, tot rust komen, reflectie en geborgenheid, niet onbelangrijk in onze tijd”.

Jan, je hebt er voor gekozen dat op dit moment woorden van Mattheus zouden moeten klinken. Woorden die ons laten weten dat Jezus geen pogingen doet om mensen te overtuigen. Leerling worden kunnen zij, die iets in Hem zien en Hem daarom gehoorzamen, uit vrije wil. Jezus is niet uit op succes. Hij reageert daarom ook wat koeltjes op de Schriftgeleerde. “Houvast om je aan vast te klampen kan ik je niet geven; je eigen voeten moeten je beslissing dragen,” zo luidt de boodschap van Jezus. Zoveel jaren later geldt nog steeds dat we ons niet mogen laten imponeren door het succes van zijn boodschap, de grootte van zijn aanhang, maar dat we zelf tegenover Hem onze keuze moeten en kunnen maken, uit vrije wil.

In de afgelopen tijd heb je je in velerlei opzicht nadrukkelijk voorbereid op deze stap welke op dit moment wordt gezet. Binnen de christelijke familie heb je afscheid genomen van de hervormde gemeente en met de toediening van het vormsel op 15 augustus heb je de overstap gemaakt naar de christelijke gemeenschap van de katholieke kerk. Je hebt in materieel opzicht heel wat geruimd en geregeld. Je hebt gezorgd voor onderkomen van je dierlijke medebewoners en je hebt afscheid genomen van hen die in de zorg aan je waren toevertrouwd.

Hier wacht een nieuwe uitdaging om te groeien in geloof en samenleven, om de zorg voor medemensen en heel de schepping ter hand te nemen.

Wees welkom, Jan, in de kring van volgelingen van Norbertus hier in de Norbertijnengemeenschap van Berne.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief