Zaterdag 30 maart 2024 – Paaswake

Door: abt Denis Hendrickx
Lezing: Marcus 16, 1-8

Wat bijzonder en merkwaardig die boodschap van deze nacht: terwijl buiten, terwijl onze wereld de nodige brandhaarden toont, terwijl we voortdurend via allerlei media worden geconfronteerd met smeulende puinhopen, klinkt de boodschap dat het nieuwe leven zal ontkiemen. Pasen betekent me toevertrouwen aan het leven terwijl ik met open ogen, oren en hart sta in de wereld van nu en daar deel van uitmaak. Een dubbel gevoel: geloven in toekomst en nieuw leven met de harde feiten van dagelijks geweld en onrecht door al die media ons gebracht.

Dit is de nacht van water en vuur. Vuur was en is er overal waar mensen  slavenwerk moeten doen tot op de dag van vandaag. En water ? Een volk ontsnapt aan een zee van water. Water en vuur. Ze zijn er als vernietigende krachten. Maar ze zijn er ook om dorst te lessen, om in vuur en vlam te zetten, licht en warmte te geven en te koesteren.

Als er één nacht is waarop water en vuur tot hun recht kunnen komen met hun goede en kwade kanten, dan is het deze nacht met aandacht voor alle kanten van ons leven: onmacht, slavernij en dood, en tegelijkertijd zingen van bevrijding, van nieuw land, toekomst, hoop en zin van ons bestaan. Wat we verkondigen en hopen lijkt haaks te staan op wat we meemaken in onszelf en wat we om ons heen zien. Visioen en werkelijkheid zijn deze nacht als water en vuur. Dat is waken in de nacht van Pasen.

Het paasverhaal van deze nacht eindigt in verwarring. Ga weg van het graf. Ga en doe mijn woorden en ervaar al doende. Deze nacht vertellen we elkaar de oude verhalen met en in bescheidenheid omdat we hopen dat het oude verhaal doorgaat in ons, onze wereld hier ter plekke, maar ook wereldwijd.. Omdat wij daaraan willen en kunnen bijdragen, zelfs al hebben we onderweg onze grondige twijfels. We vertellen met bescheidenheid omdat het paasverhaal niet als een paal boven water staat; het is een kwetsbaar verhaal. We moeten nog  maar zien of we er zelf naar kunnen leven, of we het zelf waar kunnen maken. Maar dat verhaal van deze nacht willen we laten klinken en daarom proclameren wij……

PAASPROCLAMATIE

Pasen 2024

Zeg het aan ieder dat Hij leeft,
midden onder de mensen.
Nieuwe toekomst is ons aangezegd

In dit jaar
Vieren wij de verrijzenis van de Heer
en laten ons opwekken om onze weg te vervolgen.
Met Willem Alexander en Maxima als ons vorstenpaar,
Paus Franciscus , inspirerend blijft hij voorgaan,
Jos Wouters, eerste man van Norbertus volgelingen,
Denis Hendrickx maakt plaats voor opvolging.

Een wereld zwaar geteisterd,
geweld op allerlei fronten in veel gedaanten,
verkiezingsuitslagen komen hard aan,
ongelijkheid en klimaatverandering schreeuwen om aandacht,
toekomst voor veel mensen onzeker
een samenleving waarin velen wegzakken in armoede,
zorg en solidariteit onder druk staan.
Voor ons geldt de uitdaging
om te kiezen voor zwak en weerloos.

Mogen we omzien naar elkaar,
hoop, moed en kracht behouden of hervinden
altijd weer.
Ook voor die ander, niet eens bekend bij ons.
Geef dat er op onze aarde
steeds weer toekomst is

In dit jaar 2024
Gaan we de weg die Jezus ging
en vieren het feest van ‘opstanding uit alle ellende ‘.
Wij vieren dat Hij leeft en ons aanzegt dat een nieuwe wereld kan.
De steppe zal lachen en juichen !
Gods verbond schept nieuwe verbanden
Roept ons tot leven.

Het is Pasen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief