Zaterdag 8 april 2023 – Paaswake

Door: abt Denis Hendrickx

Wat is dat geloof van verrijzenis, dat wij als christenen met Pasen vieren? Is het niet de kracht die wij putten uit alles wat met Jezus gebeurde, nadat hij weldoende was rondgetrokken en ‘woorden van leven’ had gesproken. Als een misdadiger stierf hij aan het kruis, maar de Vader heeft Hem tot leven gewekt. Het graf was leeg maar de leerlingen wisten dat Hij leeft. Het leven en de liefde zijn sterker dan de dood.

Het paasevangelie dat we zojuist gelezen hebben vertelt ons heel aanschouwelijk het paasgebeuren vanuit twee vrouwen die er de eerste getuigen van waren. Een engel sprak de vrouwen aan en het bezorgde hen vrees en grote vreugde, dood en leven tegelijk. En ze trokken naar Galilea, naar de stad van de mensen. Maar voortaan – dat wisten zij – ging Hij, de Verrezene, de Levende, hen voor.

Kunnen ook wij vandaag de levende herkennen, in de vredevolle en hoopvolle getuigenis van gelovige mensen in Turkije en Syrië, in Oekraïne en ook in ons eigen leven? In onze verschillende samenlevingsverbanden, in de politiek, of in en rond het ziekbed?

Laten wij de vreugde van Pasen, de vreugde van het licht van Jezus, de Levende, beleven als een mooi geschenk van en voor ons leven. En laten wij door onze getuigenis, ons voorbeeld van leven, het goede nieuws ook overbrengen in onze omgeving, in het Galilea van dicht bij ons.

Daarom durven wij te proclameren/uit te roepen:

Proclamatie | Pasen 2023

Een nieuwe toekomst ligt open:
van wanhoop naar hoop, van donker naar licht
van ondergang naar overwinning
Door de woestijn naar de tuin van heden en morgen.

Pasen vieren:
met Franciscus en zijn synodaal proces
Willem Alexander en Maxima ons volk nabij
Gerard de Korte, voorganger in ons bisdom
Jos Wouters, onze man in Rome
Denis Hendrickx, 71e abt van Berne.

Vragen worden groter na democratisch handelen,
Randstad of platteland, linksom of rechtsom
stikstof die de discussie overheerst.
De wereld blijft branden
nepnieuws gaat alom rond
natuur- en wapengeweld maken chaos.
We moeten herbouwen, verzoenen en vernieuwen
dichtbij en wereldwijd.

De abdijgemeenschap maakt zich op voor morgen
klein in getal, maar sterk in geloof.
Het verhaal moet door, toekomst aangezegd.
Als de droom ontbreekt, verwildert de gemeenschap.

Pasen vieren:
Na een donkere nacht
het daglicht als nooit tevoren ervaren
nieuwe krachten in je voelen opborrelen.
Niet verlamd blijven liggen
moedeloos omdat er zoveel kwaad is
maar opnieuw opstaan en weer beginnen.

Pasen vieren:
Niet terug naar wat was
maar lopen richting wat zal zijn.
Aan ons het leven en van God de toekomst.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief