Zondag 10 april 2022 – Palmzondag

Door: abt Denis Hendrickx
Lezing: Lucas 19,28-40

Woord van welkom
Van harte welkom op Palmzondag of Passiezondag. Uitgerekend de benaming maakt duidelijk tussen welke twee uitersten mensen met Jezus omspringen. We gedenken vandaag dat Jezus van Nazareth, ooit, op een ezel, Jeruzalem binnengereden is. Een uitzinnige menigte juichte hem toe. In hem zien ze hun verwachting van verlossing al voor zich. De zoon van David zal die Romeinen de zee indrijven. Hosanna in den Hoge. Jezus verzet zich niet tegen al die opgeklopte veronderstellingen..

Maar wat moet hij zich zielsbedroefd gevoeld hebben. Het kan niet anders of hij heeft vermoed dat hij duur zou moeten betalen voor al die hooggespannen verwachtingen van die juichende menigte. Nog geen week later wordt hij verraden, overgeleverd en vermoord.

Met deze gedachte wil ik u allen welkom heten aan het begin van deze speciale week. Welkom in de naam van Vader, Zoon en H. Geest

Preek
De intocht in Jeruzalem was goed voorbereid. Jezus was aan zijn einddoel gekomen, Jeruzalem. Hij geeft de opdracht om een ezelin te bezorgen. Zo zal hij Jeruzalem intrekken. Als een koning gezeten op een ezel. Dus niet in pracht en praal, maar in eenvoud.

Het was en is nog steeds een ‘demonstratie‘ tegen de macht, pracht en praal, waarmee machthebbers, leiders en soms ook zeker wijzelf ons graag omgeven. Hij toonde in eenvoud dat hij een ander koningschap nastreefde. Zijn koningschap is een koningschap van dienen en niet van gediend worden, van delen en niet van nemen.

Jezus neemt – als koning in naam van God – vandaag bezit van Jeruzalem. En de mensen juichen, ze staan langs de kant met palmtakken en bezingen de nieuwe koning. De hogepriesters en farizeeën begrepen goed dat Jezus hiermee een teken wilde stellen. Hij toonde een duidelijke daad en gaf een helder statement af. Het voelde voor die hoogwaardigheidsbekleders als een bedreiging en de gevolgen blijven dan ook niet uit. Onderhuids broeide het al, achter gesloten deuren worden plannen beraamd, in torentjes worden geheime afspraken gemaakt, aan het Rode Plein wordt door een kliek een barbaarse inval georganiseerd die op geen enkele manier kan worden goedgepraat.

Iedereen die vandaag de palmtak in de hand neemt – in navolging van de mensen in Jeruzalem – en Jezus huldigt als Redder van de wereld, maakt ook een weloverwogen keuze. Je neemt stelling in de wereld van vandaag. Je beseft dat onze godsdienst geen privézaak is die zich alléén maar afspeelt binnen het familiale samenlevingsverband, binnen de kloostermuren of binnen het privé-leven.

Jezus streefde geen politieke macht na maar wel verzette Hij zich tegen de machten die totalitair of onmenselijk waren. Orthodoxe en westerse christenen kunnen en mogen dan ook niet anders dan nadrukkelijk afstand te nemen en zich te verzetten tegen een oorlogsmachine die dagelijks talloze onschuldige slachtoffers eist. Het hele evangelie wil ons laten zien dat je je als christen niet afzijdig kunt houden van wat er in de wereld gebeurt. Als je echt wil leven in de geest van Jezus en hem wil navolgen, dan is er mondigheid gevraagd. Niet alleen wanneer het om je eigen belang gaat of het belang van onze kerk. Als je Jezus wilt navolgen, dan word je gevraagd je stem te verheffen tegen schending van mensenrechten of dat nu in het nabije Europa is of in Syrië, een Afrikaans of Latijns Amerikaans land. Dan word je gevraagd je stem te verheffen tegen armoede, tegen voortgaande tweedeling van de ons omringende samenleving, tegen uitbuiting en onderdrukking.

Als we vandaag langs de kant van de weg staan met onze palmtak in onze handen en Jezus huldigen als redder van de wereld, dan vraagt dat van ons om de gevolgen – politiek en sociaal – te aanvaarden.

Wij gedenken vandaag de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Met de takken van de bomen op de straat. Voor even geen tweede gedachte aan naderend onheil en wolken van angst, zo hield het passieconcert van gisterenavond in deze abdijkerk ons voor. Maar we weten dat het feest van korte duur was. Jezus als koning ingehaald werd daarna verraden en vermoord. Welke koning kiezen wij? En voor hoelang?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief