Leven

Norbertijn worden?

In onze tijd is het niet gemakkelijk om de weg te vinden als je je geroepen voelt tot religieus leven. Mannen en vrouwen die deze weg willen inslaan wordt om die reden een uitgebreid kennismakingstraject gegund. Over het verloop van deze periode van in- en toegroei zijn regels gesteld. Maar vanzelfsprekend worden over de manier waarop deze periode verloopt concrete afspraken gemaakt met de gemeenschap waar men intreedt. We hebben een kennismakingstraject zoals hieronder beschreven.

Dit traject zal altijd, zeker de fase van het noviciaat, in nauw contact staan met de communiteit van de Abdij in Heeswijk.

1. Kennismaking
Een eerste kennismaking begint door geregeld als gast bij ons te verblijven. Je proeft dan de sfeer in onze gemeenschappen en je legt op een ongedwongen manier contact met de norbertijnen ter plaatse. Als je je wilt oriënteren op het religieuze leven om op termijn wellicht in te treden, zullen we daarover met elkaar in gesprek gaan. Roeping is een proces dat tijd nodig heeft om te rijpen, en die tijd moet je jezelf ook gunnen. Het is belangrijk, dat jij uiteindelijk een weg kiest die bij jou past, en dat je geluk vindt in jouw keuze.

2. Postulaat
Het postulaat is een volgende ‘fase’: een intensivering van de kennismaking, waarin je vaker en wat langer bij ons komt. Uiteindelijk zal aan de intrede een periode van enkele maanden ‘binnen-postulaat’ voorafgaan: je woont dan al in de communiteit.

3. Noviciaat
Het noviciaat is een vormingsperiode van in totaal twee jaar waarin je kunt ingroeien in onze gemeenschap en de orde. Het noviciaat begint met de ‘inkleding’: je draagt voor het eerst het witte habijt.

4. Junioraat
Aan het einde van het noviciaat kun je de ‘tijdelijke professie’ afleggen. Je legt dan de drie kloostergeloftes af voor de duur van drie jaar: de geloftes van armoede (leven met open handen), gehoorzaamheid (leven met open oren) en celibaat (leven met open hart). Met het afleggen van je tijdelijke professie eindigt het noviciaat en begint het junioraat.

Deze fase duurt ten minste drie jaar en eindigt met het afleggen van de zogeheten Plechtige Professie. Als je de beslissing voor een definitieve binding nog niet kunt nemen, kun je eventueel – in overleg – je tijdelijke verbintenis met een jaar verlengen.