Over ons | Gelieerde organisaties

Stichting Vrienden van de Abdij van Berne

Op verschillende manieren zijn de norbertijnen van Berne in hun eigen gemeenschappen, parochies en elders actief. Zij kunnen dit goede werk echter niet alleen doen. De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne wil daarom een steunpunt zijn en ondersteunt projecten van de norbertijnen financieel. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een ontmoetingsdag voor haar vrienden.

Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit leden die over veel bestuurlijke ervaring beschikken vanuit de diverse domeinen van de samenleving. Zij doen dit onbezoldigd. Zij worden ondersteund door een secretariaatsmedewerker en een pr-medewerker.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Jan Hendrikx
Secretaris: Guido Schakenraad
Penningmeester: Joke van Zutphen
Lid: Peter Verleg
Lid: Denis Hendrickx o.praem, abt

Vrijwilligers
Graag maakt het bestuur gebruik van de kennis en ervaring van vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij hun ambitie en werkzaamheden. Uw hulp kunnen we goed gebruiken. Aanmelden kan eenvoudig via vrienden@abdijvanberne.nl.

Ontmoetingsdag voor vrienden
Eens per jaar, vaak in het najaar, wordt in de Abdij van Berne in Heeswijk een ontmoetingsdag georganiseerd voor vrienden van de stichting. Ontmoeting, bezinning en inspiratie staan tijdens een ontmoetingsdag centraal.

Promotie-activiteiten
Gedurende het hele jaar organiseert de stichting promotieactiviteiten met als doel zoveel mogelijk nieuwe vrienden te werven. Kijk op www.abdijvanberne.nl voor meer informatie over deze activiteiten. Mocht u met ons mee willen denken of mocht u mogelijkheden zien voor ons om een groep geïnteresseerden iets te vertellen over onze missie, dan vernemen wij dat graag via vrienden@abdijvanberne.nl.

 

ANBI
De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne heeft een ANBI-status.

Beleidsplan en Jaarverslag
Hier vindt u het Beleidsplan van de Stichting.
Hier vindt u vanaf 2022 het Jaarverslag van 2021.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne
p/a Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther
Emailadres: vrienden@abdijvanberne.nl
Website: www.abdijvanberne.nl
Rekeningnummer: NL39 RABO 0364 9124 80 (Rabobank)
RSIN-nummer: 861943740
Kamer van Koophandel nummer: 81127308

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief