Bezinning ZA 03 Jun

Noveen heilige Norbertus – dag 6

Een noveen is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.

Noveen heilige Norbertus – ter voorbereiding van 6 juni, zijn feestdag

Zaterdag 3 juni: De snelle groei van de Orde

Een groot vuur

In het jaar 1121 op Kerstmis leggen de eerste broeders hun gelofte af in de handen van de heilige Norbertus. Van toen af, als een groot vuur, zwermt de nieuwe Orde zich uit over de hele wereld: vanuit Frankrijk naar Polen en Bohemie, van Scandinavië  naar Portugal en zelfs naar het Heilig Land waar de norbertijnen de kruisvaders ondersteunen met hun gebeden. Overal bouwt met ‘kanonikale’ onderkomens van gebed en werk, van beschouwing en ten dienste van het zielenheil van mensen: na een eeuw bevolkten 600 abdijen het middeleeuwse Europa.

Gebedsintentie
Om een missionair elan van alle christelijke gemeenschappen, geroepen om te getuigen van hun hoop.

Uit het evangelie van de dag
‘En jij, volg Mij!’  Johannes 21,22

Gebed
God, die de heilige Norbertus heeft geroepen
tot heilige belijder en bisschop
en tot een uitmuntende boodschap van uw Woord,
die door zijn inzet de kerk heeft verrijkt,
wij vragen U op zijn voorspraak
dat wij in praktijk mogen brengen wat hij ons heeft voorgehouden,
zowel in woord als in daad.
Wek in de Kerk, God,
de Geest die ook onze heilige vader Norbertus heeft bezield,
opdat wij, bezield door diezelfde Geest,
kunnen beminnen wat hij heeft bemind
en leven wat hij heeft onderricht.
God, laat dat wij standvastige dienaren zijn in het geloof
en in de dienst aan onze broeders en zusters,
opdat wij, geworteld in uw goddelijke Liefde,
in geen enkele beproeving ten onder gaan.
Door Christus, onze heer. Amen.

Bron: Mondaye

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Inspiratie
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne organiseert tweede Vriendendag
Lees verder DI 11 Jun
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief