Inspiratie ZA 01 Apr

Voorbereidende bijeenkomst voor oecumenisch evenement

Van 12 tot 15 maart zijn meer dan 60 vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke stromingen en christelijke tradities in Rome bijeengekomen om de voorbereiding voort te zetten van de oecumenische bijeenkomst Together – Gathering of the People of God, die op 15 januari publiekelijk is aangekondigd door paus Franciscus.

Tijdens deze voorbereidende bijeenkomst kwamen verschillende belangrijke aspecten van de bijeenkomst in september aan de orde, van het programma tot de uitdagingen op het gebied van logistiek en gastvrijheid in Rome, van de toegankelijkheid voor iedereen tot de ecologische samenhang van de bijeenkomst. De deelnemers werden uitgenodigd om te bidden in kerken van verschillende denominaties en werden onder meer verwelkomd in de Jezuïeten Generale Curie, het Anglicaans Centrum, de Waldenzen theologische faculteit, de kerk van Santa Maria in Portico en de Federatie van Evangelische Kerken in Italië.

De driedaagse bijeenkomst werd afgesloten met een privé audiëntie van paus Franciscus voor alle deelnemers, waarbij hij zijn steun betuigde aan dit zichtbare teken van christelijke eenheid. Hij bedankte alle deelnemers voor hun werk om, in zijn woorden, “eenheid te weven”. Hij deelde persoonlijke herinneringen aan zijn oecumenische reis en benadrukte het belang van het samen vormen van een kerk van verzoening.

De Samenkomst van Gods Volk omvat een oecumenische gebedswake met een open einde op het Sint-Pietersplein op 30 september, aan de vooravond van de volgende vergadering van de Katholieke Kerksynode. Deze wake maakt deel uit van een programma voor jongeren tussen 18 en 35 jaar dat in het weekend van 29 september en 1 oktober in Rome plaatsvindt. Het wordt voorbereid in samenwerking met het Secretariaat-generaal van de synode, het Dicasterium voor de Eenheid van de Christenen, het Dicasterium voor Leken, Gezin en Leven en het Vicariaat van Rome.

  • Vanaf begin mei kan men zich op de website van het evenement www.together2023.net inschrijven voor het jongerenweekend.
  • Elke maand is een “hulpdocument” ter voorbereiding op “Together” beschikbaar op de website.
  • Het “Together”-team zoekt vrijwilligers om te helpen bij de voorbereidingen, van maart tot oktober 2023, afhankelijk van de mogelijkheden, in Rome of op afstand.
  • In Nederland is er de katholieke vereniging van oecumene die de kar trekt. Zie: www.oecumene.nl/together. Bovenstaande informatie is ook op die website beschikbaar, evenals t.z.t. de mogelijkheid tot inschrijving voor de Nederlandse reis.
  • Zie hieronder een video van 90 seconden met de hoogtepunten van de voorbereidende vergadering:

Bron tekst en foto: Katholieke Vereniging voor Oecumene | Filmpje: YouTube

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Bezinning
Onze toekomst: de bal ligt bij de mens
Lees verder DO 21 Dec
Inspiratie
Verslagen maar toch hoopvol naar morgen
Lees verder DO 30 Nov
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief