Nieuws MA 29 Aug

Herbevestiging vier participanten

Gisteravond zijn tijdens een vesperviering vier participanten van Berne herbevestigd door abt Denis Hendrickx: Henriëtte Ausems, Nel van Doornik, Joke Klaren en Frits van der Meer. Hieronder het woord van welkom en de verkondiging voor deze viering, uitgesproken door de abt.                      

Woord van Welkom
Aan het begin van deze vesperviering wil ik u allen graag welkom heten aan het einde van deze bijzondere dag waarop we Augustinus herdenken. Welkom aan medebroeders, participanten en gasten van onze gemeenschap. Welkom heel bijzonder aan jullie: Henriëtte, Nel, Joke en Frits. Ik ben geneigd om te zeggen: eindelijk is het er dan toch van gekomen. Een op papier allemaal zo keurig geplande organisatie van bevestiging en herbevestiging als participant van de abdijgemeenschap blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Gooide corona eerst roet in het eten, daarna waren er privéproblemen die een geschikte datum voor gemeenschappelijke herbevestiging moeilijk maakten. Eindelijk is het dan zover, en nog wel op de avond van het jaarlijkse Augustinusherdenking.

Vandaag herbevestig jij Joke jouw participant zijn vanaf 9 april 2016; jullie Nel en Henriette het moment vanaf 10 december 2016 en jij Frits het moment van 6 november 2018. We vieren vandaag dankbaarheid voor de afgelopen jaren en verbondenheid voor de komende tijd. Ik wens jullie en ons allen een goede viering

Verkondiging
De negen eeuwen geschiedenis van onze orde laten zien dat er diverse manieren zijn waarop mensen zich bij de gemeenschappen kunnen aansluiten. Het grote voorbeeld op dit punt is regelvader Augustinus. Zijn gemeenschap was een bonte verzameling van mensen zoals later ook in de gemeenschap van Prémontré. Priesters hoorden daarbij, maar ook gehuwden en ongehuwden. Hele gezinnen, mannen en vrouwen, die zich met de spiritualiteit van Augustinus verwant voelden en daarom samen ‘één van hart en één van ziel op weg wilden zijn naar God. Het ging daarbij niet alleen – en zeker niet op de eerste plaats – om het delen van materiële goederen, maar ook en vooral om geestelijke rijkdom die iemand gratis, als een genade dus in de schoot valt, te breken en te delen’, met velen.

Dit pluriforme aspect hoort wezenlijk bij onze orde. In de constituties is dit nadrukkelijk opgenomen De geschiedenis van de ‘Derde Orde’, zoals geformuleerd in het midden van de vorige eeuw, formuleert het als volgt: “Tegenwoordig nemen in grote getale mannen en vrouwen, en zelfs jongeren, in een grote verscheidenheid deel aan het leven van reguliere gemeenschappen op velerlei wijze. Het gebeurt al dan niet in de vorm van georganiseerde groepen. Deze christenen nemen deel aan het leven van de orde van Prémontré, met een verschillende intensiteit, variërend van een echte geestelijke communio zoals men haar kan vinden in een plaatselijke kerk. Alzo vormen op verschillende wijzen, deze mannen en vrouwen een unieke grote familie waarvoor de orde een grote belangstelling aan de dag legt”. Tijdens het generaal kapittel van de orde in 2018 zijn de nieuwe constituties van de orde vastgesteld. Daarin wordt nadrukkelijk gesproken over zowel mannen als vrouwen die een zekere spirituele affiniteit met een plaatselijke gemeenschap zoeken, die daarom verlangen nauwer betrokken te worden bij het leven van die communiteit. Om aan dat verlangen tegemoet te komen zijn in verschillende communiteiten aangepaste vormen van dergelijke contacten ontworpen.

Zo’n vorm van verbondenheid is in onze abdij participant gaan heten. Daadwerkelijk participatie draagt altijd in zich dat een en ander een wederzijds karakter dient te dragen. Jij participeert aan een concrete gemeenschap en de concrete gemeenschap laat zich mede richten door inbreng en betrokkenheid van hen die hun verbondenheid hebben uitgesproken en vastgelegd.

Vandaag – Henriëtte, Joke, Nel en Frits – willen jullie nogmaals bevestigen de stap die jullie in respectievelijk 2016 en 2018 hebben gezet. Vandaag bevestig je om binnen Norbertijns verband actief mee te doen afhankelijk van je eigen talenten en mogelijkheden

Bron/foto’s: Abdij van Berne

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie

Anderen lezen ook

Nieuws
Vredeswandeling in Heeswijk-Dinther
Lees verder MA 26 Sep
Nieuws
Norbertijnen uit de hele wereld ontmoeten paus Franciscus
Lees verder ZO 25 Sep
Nieuws
Stichting Berne Abdijbier zoekt vrijwilligers
Lees verder ZO 18 Sep
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief