Nieuws MA 24 Apr

KNR zoekt armoedebestrijders voor KNR-Waarderingsprijs

Oproep voor nominaties verlengd tot 14 mei a.s.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) doet een oproep voor nominaties voor de KNRWaarderingsprijs 2023. Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit waarbij er aandacht is voor de noden van onze tijd. Iedereen, religieus of niet, kan initiatieven nomineren die in zijn of haar ogen in aanmerking komen voor deze prijs. Om nog meer initiatieven de kans te geven mee te doen, is de termijn voor indienen van nominaties verlengt tot 14 mei 2023.

De prijs van 2023, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje, is bestemd voor een project of initiatief dat zich in op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Groeiende armoede en ongelijkheid.
Onlangs maakte het CPB bekend dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in 2024 zal stijgen naar boven het miljoen. Het aantal gezinnen dat niet meer kan rondkomen groeit door de stijgende inflatie en hoge energierekeningen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De menselijke waardigheid is in het geding wanneer men in armoede leeft of erin terechtkomt. De meeste armen voelen zich tweederangsburgers. Hun ervaringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nauwelijks door op de plaatsen waar beslissingen worden genomen.

Inzet tegen armoede
Vanouds hebben religieuzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij geprobeerd hun lot te verbeteren: door zorg, door onderwijs en later ook door het pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een antwoord van Gods volk.
In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de religieuzen, een antwoord willen geven op die nood en mensen in armoede willen bijstaan en helpen hen uit die situatie te krijgen. De religieuzen willen via de KNR dergelijke projecten over het voetlicht brengen en steunen door de uitreiking van de KNR Waarderingsprijs.

Nomineren tot 14 mei 2023
Kent u een project of initiatief dat op bijzondere en inspirerende wijze bijdraagt aan de bestrijding van armoede in ons land? Draag het dan voor voor de KNR-waarderingsprijs. Dat kan via het nominatieformulier. Doe het uiterlijk 14 mei 2023!
Meer informatie over criteria en procedure zijn te vinden op www.knr.nl/waarderingsprijs. Daar is ook het nominatieformulier te vinden.

Bron: KNR | Foto: Pixabay

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Nieuws
Video: 100 jaar norbertijnen in India
Lees verder DI 20 Feb
Nieuws
Abdij van Berne in tv-programma 'Kruispunt'
Lees verder MA 19 Feb
Nieuws
40-dagentijd actie voor vrouwen in de sloppenwijken van Indore, India
Lees verder MA 19 Feb
Nieuws
40 dagen vasten met de Kloostercast
Lees verder WO 14 Feb
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief