Nieuws MA 10 Jun

Ontwikkelplan toekomst Abdij van Berne in beweging

Eind 2023 heeft het Ontwikkelteam in een gemoedelijke sfeer de eerste ideeën en plannen voor de toekomst van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther gepresenteerd aan en besproken met het convent, personeelsleden, vrijwilligers en belangstellenden uit het dorp. Dit leverde veel informatie en suggesties op voor het vervolgproces. Ook ontstonden er nieuwe inzichten. Met onderstaande informatie willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken op dit moment.

Abdijhuis
Het voormalige gymnasium het ‘Abdijhuis’ is verkocht aan ontwikkelaar Stein en Duurzaamheid.nl. Het gebouw wordt grondig verbouwd, gerestaureerd en verduurzaamd. Met de Holie Hub van Anne-Marie Rakhorst als een van de gebruikers is het dé ontmoetingsplaats en werkomgeving voor duurzame aanjagers in Noord-Brabant. Er zijn over en weer goede afspraken gemaakt over gebruik en samenwerking.

Heerengracht

Met Oomen Architecten hebben we een ontwerp gemaakt voor de Heerengracht, het gebouw tussen de abdij en het Abdijhuis. Het heeft de voorkeur om het gebouw terug te brengen in zijn oorspronkelijke vorm, dus zonder de jaren ’90-aanbouw. Tevens willen we de Abdijkerk zichtbaar maken en creëren we een foyer achter de Abdijkerk en een nieuwe toegang aan de zijkant naast het Abdijhuis. Vanuit de verdieping van de Heerengracht is straks van bovenuit zicht op deze foyer en komen er workshop-ruimten. De Heerengracht wordt zo aantrekkelijk voor ontvangst van gasten, groepen en bezoekers. Met een externe subsidie kunnen we (audiovisuele) voorzieningen treffen in de Heerengracht om de geschiedenis van de Norbertijnen in Nederland te laten zien.

Boerderij
Oomen Architecten heeft schetsen gemaakt voor de eerste verdieping van de boerderij. Deze verdieping wordt in de plannen grondig opgeknapt en verbouwd tot kantooreenheden met een nieuwe toegang aan de achterkant. Voor de activiteiten van Stichting Berne Abdijbier staat een demo-brouwerij hoog op het verlanglijstje. Daartoe is een uitbreiding nodig van de huidige boerderij, waarvoor een aantal studies worden uitgewerkt. Ook het terras behoeft nog studie en aandacht. De boerderij is immers een grote trekpleister voor het totale complex.

Hof van Berne
In de plannen die vorig jaar getoond zijn, hielden wij rekening met de realisatie van een 46-tal appartementen voor zorg en sociale woningbouw in de vorm van een hof op de zogenoemde paardenwei. Oomen Architecten heeft een aantal studies gemaakt voor een Hof van Berne. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat een dergelijk aantal wooneenheden bij elkaar niet past in het ensemble van het totale abdijterrein. We maken een studie naar de mogelijkheden van een landelijk model dat meer aansluit op de historie van de Abdij van Berne.

Achterkant van Abdijcomplex
In de eerder gepresenteerde plannen stelden we dat de achterkant van het terrein pas in een later stadium aan de beurt zou komen in het ontwikkeltraject. We hadden immers onze handen vol aan de Hof van Berne en overige projecten. Vragen over mogelijke ontsluiting aan de achterkant in verband met verkeersstromen, eventuele mogelijkheden voor sociaal-culturele activiteiten, bouw woningen of waterberging kwamen naar boven. Ons uitgangspunt blijft dat alle plannen een positieve bijdrage leveren aan een gezonde exploitatie.

Verduurzaming
We hebben een eerste onderzoeksrapport ontvangen en besproken hoe we ons complex willen en kunnen verduurzamen. Op basis van dit rapport kunnen we (aanvullende) maatregelen treffen voor energiebezuiniging, die we al deels hebben doorgevoerd: isolatiemaatregelen, gedragsregels, ruimten beter koppelen en benutten, etc. We onderzoeken de mogelijkheden om zelf energie op te wekken zoals zonnepanelen, maar ook de mogelijkheden voor aardwarmte.

Conclusie
De eind 2023 ingebrachte vragen en suggesties voor de toekomst van het Abdijterrein en ontwikkelingen tijdens het lopende proces hebben ons tot nadenken gezet. Dit heeft geleid tot een herbezinning op de plannen en de planning. Concrete activiteiten voor de kortere termijn zijn Heerengracht, Boerderij en Verduurzamen. Voor woningbouw en aanpak achter terrein onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn en worden daarmee op de langere termijn geschoven.

Bron: Ontwikkelteam Abdij van Berne | Foto: Ramon Mangold

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Inspiratie
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne organiseert tweede Vriendendag
Lees verder DI 11 Jun
Nieuws
Abt Denis Hendrickx neemt afscheid
Lees verder MA 27 Mei
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief