Nieuws MA 14 Mrt

Vastenactie 2022 – Solidair met India

Dit jaar ondersteunt de Diaconale werkgroep van de Abdijkerk van Berne via een Eigen Doel van de Vastenactie een diaconaal project dat is aangedragen door de stichting Solidair met India (zie www.solidairmetindia.nl). Deze stichting heeft haar wortels in de Abdij van Berne. 

Jeugdzorg voor straatkinderen in Ernakulam, Kerala – India
Het gekozen project is: Jeugdzorg voor straatkinderen in Ernakulam, India.

In de deelstaat Kerala neemt de jeugdcriminaliteit sterk toe. De kinderen komen uit zeer  arme gezinnen, waarbij de vader verslaafd is aan alcohol of drugs. Soms wordt de moeder op zeer jonge leeftijd weduwe, of zijn vader en moeder beiden gestorven en is het kind wees. Zonder voldoende eten, zorg en liefde, komen ze geleidelijk op straat terecht en worden ze meegesleurd in het criminele circuit. Ze vertonen onverantwoordelijk gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving. In India worden jongeren die in aanraking met de politie zijn gekomen, opgevangen in ‘Observation Homes’, waar ze maximaal 4 maanden mogen blijven in afwachting van de rechterlijke procedures. Hierna worden ze voor langere termijn in ‘Special Homes’ geplaatst.

Zorg én onderwijs
In de achterstandsbuurt Vathuruthy in Ernakulam hebben de Norbertijnen een Jeugdzorgcentrum opgezet en daar bieden ze verschillende buitenschoolse onderwijsprogramma’s aan zo’n 50 tot 70 jongeren. Daarnaast hebben ze ook een ‘Special Home’ – Echo Jeevana Balabhavan, waar op dit moment 16 kinderen (5 -13 jaar) worden opgevangen die primair een dak boven hun hoofd nodig hebben en een veilige omgeving, plus zorg en onderwijs.

Het doel van de programma’s in beide huizen is opvang en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar om hen zo te beschermen tegen criminaliteit en een betere toekomst te bieden. Dit gebeurt door de gezinnen en Jeugdhuizen te bezoeken, gedragsstudies, het bieden van vaardigheidstrainingen en oriëntatieprogramma’s, onderwijs, medische zorg, counseling en programma’s gericht op re-integratie in de maatschappij. Op deze manier worden deze jongeren direct geholpen en meer dan 300 gezinnen beschermd.

Meer informatie
In de abdijkerk staat in de veertigdagentijd een kleine tentoonstelling over India. Meer informatie over het project vindt u op www.solidairmetindia.nl/projecten/38985-jeugdzorg-straatkinderen-ernakulam-kerala-india/.

Laten wij in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor deze kinderen. Bij het vorige project heeft u laten zien dat wij, ondanks de corona toch op een fors bedrag mogen rekenen, hopelijk lukt het dit keer weer. Extra hulp komt hierbij van de Titus Brandsma parochie in de regio Wageningen, waarmee we samenwerken. 

Het streefbedrag is € 10.000,- en als dit lukt, vult de Vastenactie dit aan met de helft tot € 15.000,- de totale kosten van dit project.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van project 401859 (het nummer van ons Eigen Doel project!).
Of stop uw bijdrage in een envelop en deponeer deze in de bus van de Abdij, Abdijstraat 49 onder vermelding van Solidair met India – Vastenactie 2022.

De Diaconale werkgroep Abdijkerk beveelt dit project van harte aan.
Namens de kinderen: enorm bedankt voor uw gift!

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Nieuws
Kloostermarkt Abdij van Berne groot succes
Lees verder DI 07 Jun
Nieuws
Programma Kloostermarkt 6 juni bekend
Lees verder DI 31 Mei
Nieuws
Presentatie routeboekjes 'Ons Kloosterpad' tijdens Kloostermarkt
Lees verder DI 31 Mei
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief