Nieuws DI 31 Jan

Vastenactie 2023 voor vrouwen en kinderen in sloppenwijken India

Dit jaar ondersteunen de Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van Berne een project dat zorgt voor een betere gezondheid, werk en inkomen voor 455 achtergestelde vrouwen én onderwijs voor 180 kinderen in zes sloppenwijken van Indore in India. Voor dit project werkt stichting Solidair met India in Heeswijk-Dinther samen met de zusters St. Joseph van Saint Marc.

Zelfredzaamheid vrouwen
Via dit project worden in zes sloppenwijken in de stad Indore 455 vrouwen en hun gezinnen geholpen. De vrouwen nemen deel aan zelfhulpgroepen om met behulp van microkredieten hun kansen zelf een inkomen te verdienen te vergroten. Ze krijgen trainingen in persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en hygiëne. Ook volgen ze een vakopleiding, bijvoorbeeld tot kleermaker, schoonheidsspecialiste of henna artiest om zelfstandig de kost te verdienen.

Onderwijs voor straatkinderen
Veel kinderen in de sloppenwijken gaan niet naar school. Er is niemand in het gezin die hen motiveert om naar school te gaan: ze worden aan hun lot overgelaten en zwerven over straat. Via dit project krijgen 180 kinderen naschools onderwijs om hun achterstanden bij te spijkeren, ze te motiveren te leren en hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Hulp voor de allerarmsten
Laten we in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van project 402176. Namens de vrouwen en kinderen: enorm bedankt voor uw gift!

Over de Norbertijnen
De Norbertijnengemeenschap in Heeswijk-Dinther is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en kent een bewogen geschiedenis. De abdij werd gesticht in 1134, in het gehuchtje Berne aan de Maas, vlakbij Heusden. Vandaag de dag is de Abdij van Berne gevestigd in Heeswijk-Dinther. Norbertijnen staan voor geloof en verbondenheid, voor eerlijke verhoudingen tussen mensen en oprechte waardering voor wie iemand is. Kenmerkend voor de wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving. www.abdijvanberne.nl

Solidair met India
Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen. De projecten richten zich zelden op enkel één van deze vlakken. Want wat heb je aan scholing als je honger hebt? En hoe kun je werken als je ziek bent? www.solidairmetindia.nl

Bron/foto: Solidair met India

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Nieuws
Ereburgerschap voor Norbertinessen Sint-Catharinadal
Lees verder ZA 25 Mrt
Nieuws
KNR zoekt armoedebestrijders voor KNR-Waarderingsprijs
Lees verder VR 17 Mrt
Nieuws
"Kijk naar waarden die mensen delen"
Lees verder DI 07 Mrt
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief