Interview MA 08 Jan

“We gaan een uitdagende en ook spannende tijd tegemoet – met vertrouwen”

Sinds 1 december jl. is Rudolf Scheltinga algemeen manager van Berne Media. Wat gaat hij de komende periode doen bij Berne Media, is hij bekend met de kloosterwereld en is er wel toekomst voor de liturgieboekjes van Berne?

Door: Greco Idema

Kun je kort iets over jezelf vertellen?
“Ik ben in 1964 in Bolsward, Friesland, geboren en daar opgegroeid. Op 18-jarige leeftijd verhuisde ik naar Amsterdam om aan de KTHA/KTUA theologie te gaan sturen. In 1987 ben ik gehuwd met Marian. We zijn ouders van twee – inmiddels volwassen – kinderen en hebben een kleinkind. In 1988 ben ik gaan werken als rooms-katholiek pastoraal werker in de Noordoostpolder, vanaf 1993 in Amersfoort. Begin 1998 heb ik de overstap gemaakt naar het ziekenhuis, daar ben ik gaan werken als geestelijk verzorger. In oktober 1998 was er de kerkelijke verhuizing van Rooms-Katholiek naar Oud-Katholiek. In februari 1999 heb ik de diakenwijding ontvangen en in oktober 1999 de priesterwijding. Van 2010 tot en met 2021 was ik pastoor van de parochie Egmond en sinds juni 2021 ben ik pastoor van Amersfoort en sinds begin 2023 ook van Arnhem. Het werk voor Berne Media doe ik voor één dag in de week.”

Afgelopen zomer werd bekendgemaakt dat Berne Media onderdeel zouden worden van Jongbloed. Maar blijkbaar klopt dit niet?
“Nou, er was inderdaad wat onduidelijkheid bij sommige mensen. Niet alle onderdelen van Berne Media zijn gestopt. Het boekenfonds van Berne Media is toegevoegd aan uitgeverij Adveniat, en Adveniat is weer verdergegaan als eigen merk onder de vlag van Jongbloed. Het is allemaal wel duidelijk gecommuniceerd overigens, lees het persbericht nog maar eens.”

Wat ga je precies doen bij Berne Media?
“Berne Media, eigendom van de Abdij van Berne, zorgt eigenlijk alleen nog voor liturgische uitgaven. Ik mag als algemeen manager leidinggeven aan alles wat nodig is om deze uitgaven op de markt te brengen: inhoudelijk, vormgeving, administratie, verpakking en verzending. Daarbij gaat het om De Zondag Vieren, De Vierende Kerk, De Handreikingen, De Liedbundel en Heilig Spel. Verder hoort hier ook bij het overleg met de Abdij van Berne, de Nationale Raad voor Liturgie en andere partners en spelers op de liturgische markt.”

De ontkerkelijking zal de komende jaren ongetwijfeld doorzetten. Is er wel toekomst voor de ‘liturgieboekjes’ van Berne?
“Dat de ontkerkelijking van Nederland de komende jaren zal blijven doorgaan, daar heb ik – met jou – geen twijfel over. Waar ik echter van overtuigd ben is dat ook in de toekomst mensen blijven samenkomen om te vieren, met name de Eucharistie op zondagen en dikwijls ook op weekdagen. En waar het vieren van de Eucharistie niet mogelijk blijkt, door de afwezigheid van een priester, zal dit op andere manieren vorm krijgen. Dit samenkomen en met name ook de voorbereiding daarvan vraagt om kwalitatief goed materiaal waar vrijwilligers en professionals mee uit de voeten kunnen.”

Ben je bekend met de kloosterwereld?
“De leerkracht in de eerste klas van de lagere school was een zuster franciscanes van St. Lucia (ook wel Franciscanessen van Bennebroek genoemd). De parochie waar ik gedoopt ben en opgegroeid, was een parochie met franciscanen. Zusters en paters maakten deel uit van mijn dagelijks leven, ook vanwege mijn activiteiten als misdienaar, acoliet, koorzanger en koster in het kerkelijk leven in Bolsward, mijn geboortestad. Verder ben ik aardig bekend met de klooster- en abdijwereld in Nederland en kwam/kom ik in aanraking met monniken en monialen van diverse snit in mijn dagelijks werk. De contacten met de Abdij van Berne dateren vanaf halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw.”

Wat is je indruk van de Abdij van Berne en alle bedrijvigheid op het abdijterrein?
“Ik kende Berne Media tot 1 december dus alleen als klant. Ik maak nu de andere kant van dit liturgisch bedrijf mee, en ik kan zeggen dat het een hele boeiende is! Ik heb alle waardering voor de diverse mensen die zich met hart en ziel voor onze uitgaven inzetten – zowel wat inhoud als wat administratie en verzending betreft.
Ik heb verder nog niet diepgaand kennis kunnen nemen van de verdere bedrijvigheden op het abdijterrein, maar uit wat ik lees op de website, is er heel wat in ontwikkeling en gaan we een uitdagende en ook spannende tijd tegemoet. Met vertrouwen!”

Greco Idema is webmaster van Abdijvanberne.nl

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie

  1. Als organist ben ik betrokken bij de wekelijkse vieringen in de kloosterkerk van zusters Franciscanessen. Daar worden de wekelijkse liturgieboekjes van Berne-Heeswijk gebruikt.
    Bij de liederen staan nooit teksten van de hand van Huub Oosterhuis.
    Dat vind ik opmerkelijk.
    Is hiervoor een reden aan te wijzen?

Anderen lezen ook

Inspiratie
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne organiseert tweede Vriendendag
Lees verder DI 11 Jun
Nieuws
Ontwikkelplan toekomst Abdij van Berne in beweging
Lees verder MA 10 Jun
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief