Leven

Gasten

De stadspriorij van ‘de Schans’ leent zich moeilijk om je terug te trekken in stilte en afzondering. Het dagelijks leven wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door het pastoraat van parochie, interreligieus ontmoetingscentrum en het heiligdom van Peerke Donders. Mensen die een wens hebben om in norbertijns verband een periode te gast te zijn voor bezinning verwijzen wij dan ook graag door naar onze gemeenschappen in Hierden en Heeswijk. Op die plaatsen wordt gastenwerk georganiseerd.

Tijdelijk verblijf
De norbertijnen van ‘de Schans’ willen graag gastvrijheid verlenen aan vrouwen of mannen die voor een tijdelijk verblijf gedurende een langere periode willen deelnemen aan dagelijks leven, bidden en werken van een stadspriorij.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan men ook vanuit de eigen woonsituatie deelneme aan ons leven. Maar ook daadwerkelijke vestiging voor een korte periode is mogelijk. Zij die op een vaste dag in de week, of bijvoorbeeld twee aaneensluitende dagen, willen deelnemen zijn van harte welkom in onze gemeenschap.
Gasten sluiten aan bij onze gebedstijden, delen de maaltijden en de recreatie en leveren een actieve bijdrage aan een van onze projecten of in en rond het huis. Het parochiewerk, Het Ronde Tafelhuis en het Peerke Donderspaviljoen zijn plaatsen waar mensen uitstekend gedurende een langere periode aan kunnen participeren.

Heeft u belangstelling voor deze vorm van betrokkenheid?
Neem dan contact op met Jan Claassen participant o praem.
info@norbertijnentilburg.nl