Bezinning VR 02 Jun

Noveen heilige Norbertus – dag 5

Een noveen is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.

Noveen heilige Norbertus – ter voorbereiding van 6 juni, zijn feestdag

Vrijdag 2 juni: De stichting van Prémontré

Een plaats van rust

Dankzij de vriendschap met de bisschop van Laon, Barthelemeüs van Jur, stopt de pelgrim met zijn tocht en vestigt zich in de huidige bossen van Saint-Gobain (Aisne). In de winter van 1120 maakt Norbertus aan de zijde van de bisschop een lange zoektocht om een geschikte plek te vinden voor een stichting. Eindelijk, op een avond, komt men bij Prémontré aan. Norbertus bidt, hij is ontroerd: ‘Hier, zegt hij, zal mijn plaats en mijn rust zijn, hier, door Gods genade, zullen velen het heil kennen.’ Aan zijn eerste tochtgenoten, gekleed in het wit zoals de engelen die de verrijzenis verkondigen, geeft hij de Regel van Augustinus om God te zoeken in een leven van liefde.

Gebedsintentie
Dat de kloosters havens van vrede zijn en gelijken op de berg Thabor waar onze tijdgenoten God kunnen ontmoeten.

Uit het evangelie van de dag
‘Volg Mij.’ Johannes 21,19

Gebed
God, die de heilige Norbertus heeft geroepen
tot heilige belijder en bisschop
en tot een uitmuntende boodschap van uw Woord,
die door zijn inzet de kerk heeft verrijkt,
wij vragen U op zijn voorspraak
dat wij in praktijk mogen brengen wat hij ons heeft voorgehouden,
zowel in woord als in daad.
Wek in de Kerk, God,
de Geest die ook onze heilige vader Norbertus heeft bezield,
opdat wij, bezield door diezelfde Geest,
kunnen beminnen wat hij heeft bemind
en leven wat hij heeft onderricht.
God, laat dat wij standvastige dienaren zijn in het geloof
en in de dienst aan onze broeders en zusters,
opdat wij, geworteld in uw goddelijke Liefde,
in geen enkele beproeving ten onder gaan.
Door Christus, onze heer. Amen.

Bron: Mondaye

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Inspiratie
100 jaar missiewerk norbertijnen van Berne in India
Lees verder DI 10 Okt
Inspiratie
Monique van Dijk doet onderzoek WJD in Lissabon
Lees verder DO 20 Jul
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief