Opinie ZA 08 Mei

Abt Denis Hendrickx: Rome stelt zwaar teleur

Foto: Pixabay

Enkele dagen geleden – op 15 maart – heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome antwoorden geformuleerd als vervolg op de in 2015 gehouden synode over huwelijk en gezin. Uitermate teleurstellend nu blijkt dat homoseksuele relaties nog altijd niet kunnen worden gezegend.

Door: Denis Hendrickx | Foto: Pixabay

De teleurstelling is extra groot omdat Paus Franciscus zijn goedkeuring gegeven blijkt te hebben aan deze antwoorden. Sinds het aantreden van Franciscus in 2013 hebben we mogen constateren dat hij voortdurend pastorale benadering verkiest boven een strak wettisch volgen bij velerlei vraagstukken van leven en samenleven. Een groeiend gevoelen van samenwerken aan een klimaat van respect, erkenning en integratie heeft met deze Romeinse verklaring weer een zware deuk opgelopen. Het pauselijk document uit 2015 Amoris laetitia (de vreugde van de liefde) heeft op zijn minst door een grote nadruk op onderscheiden, begeleiden en integrerende een indruk gewekt van een grotere ruimte van liefdesrelaties voor personen van hetzelfde geslacht. Veel mensen die het direct betreffen en hun families en relaties worden weer eens in een hoek gezet en met een zekere minachting bejegend.

Ik ervaar het Romeinse standpunt als een stap terug welke zeker niet alleen voor de betrokkenen buitengewoon pijnlijk is. Daar waar zoveel geledingen binnen onze Nederlandse samenleving – geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties en politiek – elkaar nadrukkelijker vinden kan de pijnlijke verklaring uit Rome olie op het vuur zijn voor groeiende  homohaat welke immers jammer genoeg nog steeds aanwezig is in onze samenleving. Ik vind dat ik mensen van hetzelfde geslacht Gods zegen over hun leven bij en met elkaar niet kan en mag onthouden.

Ik heb grote bewondering voor bisschop Bonny van Antwerpen, die als deelnemer aan de synode over huwelijk en gezin in 2015 duidelijk afstand neemt van de recente verklaring uit Rome. Zie hierover het bericht d.d. 17 maart in De Standaard.  

Denis Hendrickx o.praem. is abt van de Abdij van Berne

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Bezinning
Onze toekomst: de bal ligt bij de mens
Lees verder DO 21 Dec
Opinie
Dwaasheid is de roeping van religieuzen
Lees verder ZA 26 Jun
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief