Interview ZA 07 Aug

“Als vrienden koesteren wij de Abdij van Berne”

Eind vorig jaar is de Stichting Vrienden van de Abdij van Berne opgericht. Deze vriendenstichting is bedoeld voor mensen die zich graag verbinden met de abdij en het werk van de broeders financieel willen ondersteunen. Eeuwenlang heeft de abdijgemeenschap anderen gediend. Nu verdienen ze de steun van betrokken mensen, zodat de toekomstplannen van de abdij waargemaakt kunnen worden. In gesprek met Jan Hendrikx, voorzitter van de vriendenstichting, spreekt hij over het belang van de abdij als bewaarplek van een rijke spirituele traditie. “Ik vermoed dat de belangstelling voor religieus leven in de toekomst weer zal opbloeien in eigentijdse vormen. Geloof houden is van cruciaal belang.”

Door: Henk-Jan Hoefman | Foto: Greco Idema

Wat is de historische waarde van de abdij?
“Maatschappelijk, cultureel en religieus heeft de abdij altijd veel betekend. Jongere generaties weten vaak niet dat kloostergemeenschappen aan het begin van de 20e eeuw het fundament hebben gelegd voor vele hedendaagse instellingen in bijvoorbeeld de onderwijs- en zorgsector. Het belang daarvan is niet te onderschatten. Zo hebben de broeders van de Abdij van Berne niet alleen aan de wieg gestaan van het gymnasium, dat nu als Bernrode nog steeds zeer goed staat aangeschreven, maar zij hebben ook coöperaties opgericht voor de emancipatie van boeren en middenstanders. Om nog maar te zwijgen van alle pastorale opbouwwerk binnen de vele parochies. Hun maatschappelijke betrokkenheid en bijdragen waren zeer groot in een tijd dat de overheid zich nog niet zozeer bekommerde om het welzijn en de welvaart van haar burgers.”   

Welke eigentijdse betekenis heeft Berne?
“Het belang van de abdij is ook in deze tijd nog erg groot. Hoewel het aantal broeders afneemt, willen zij toch van betekenis blijven. Het is bewonderenswaardig dat deze mannen nog met zoveel overtuiging aan hun toekomst willen werken. Met de vieringen en hun gastenhuis, maar ook met de abdijwinkel, het proeflokaal en de andere bedrijvigheid op het terrein. Zij hebben enkele jaren geleden hun nek uitgestoken voor de opvang van statushouders op hun terrein. Nu er voor deze groep andere oplossingen zijn, komt er een woongroep van mensen met autisme. Zo blijft de abdij voortdurend inspelen op de actualiteit. Daar spreekt het vertrouwen uit dat zij deze moeilijke tijd zullen overleven.”

Wat is de doelstelling van de vriendenstichting?
“De abdij staat voor grote uitdagingen en de toekomstplannen verdienen onze brede ondersteuning. De broeders kunnen dat niet meer op eigen kracht. Nu is het tijd dat wij iets terugdoen voor alles wat zij betekend hebben voor de samenleving, recent en in het verre verleden. Is het niet mooi om de abdij de nieuwe vriendenstichting cadeau te doen in het jaar dat de norbertijner orde 900 jaar bestaat? Als vrienden kunnen we de taken van de broeders niet overnemen, maar zij zijn wel geholpen met onze aanmoediging en financiële support. Het is goed om te weten dat financiële bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn, want de vriendenstichting heeft de ANBI-status.”

Hoe kunnen vrienden zich verbinden met de abdij?
“Veel mensen dragen de abdij een warm hart toe en hen willen we uitnodigen om zich als vriend met de broeders te verbinden en zo een bijdrage leveren aan hun toekomst. De verbondenheid kan veelkleurig zijn. Veel mensen willen een donatie doen, omdat zij de abdij zien als contrapunt van rust en stilte die bewaard moet blijven in een sneller, drukker wordende wereld. Sommige mensen zullen zich ook geroepen voelen om zich actief in te zetten als vrijwilliger, deel te nemen aan de vieringen of enkele dagen te verblijven in het gastenhuis, maar dat hoeft niet. Natuurlijk zijn vrienden vrij om hun eigen invulling te geven aan de verbondenheid met de broeders en de norbertijner traditie. Verre en nabije vrienden waarderen we evenzeer. Samen vormen we een gemeenschap rond de broedergemeenschap.”

Wat krijgen de vrienden terug voor hun steun?
“Jaarlijks zullen we op de abdij een gratis vrienden-dag rond een inhoudelijk thema organiseren en natuurlijk houden we iedereen op de hoogte met een digitale nieuwsbrief. Daarin staat wat er in Berne allemaal te beleven is en daarbij zijn de vrienden natuurlijk extra hartelijk uitgenodigd, soms met korting. Nu zijn er nog de coronabelemmeringen, maar we hopen zo snel mogelijk een vrienden-dag te kunnen organiseren om elkaar op de abdij te ontmoeten.”

Hoe wilt u mensen aanmoedigen vriend te worden?
“Het zijn spannende tijden. Geloof blijven houden is cruciaal. De broeders putten hoop, vertrouwen en moed uit hun geloof. Terwijl in de wereld om hen heen religie meer en meer naar de marge wordt gedrukt. Onze huidige vluchtige leefwijze maken verdieping en verstilling steeds schaarser. Het maakt het religieuze kloosterleven alleen maar unieker. Ik vermoed dat de belangstelling voor geloof en religieus leven in de toekomst in eigentijdse vormen weer zal opbloeien. In die zin zijn kloosters belangrijke bewaarplekken van een rijke spirituele traditie. Daarom koesteren wij als vrienden de Abdij van Berne.”   

Klik hier voor deel 1 van het gesprek met Jan Hendrikx.

Henk-Jan Hoefman is projectleider van de Stuurgroep Toekomst Abdij van Berne 

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anderen lezen ook

Nieuws
Winnaar lichtjestocht Alle Zielen is bekend: Sven van Grinsven
Lees verder ZA 04 Dec
Nieuws
Aanscherping coronamaatregelen in Abdij van Berne
Lees verder ZO 28 Nov
Nieuws
Primeur Abdij van Berne: opening nieuwe kloosterwandeling
Lees verder ZA 27 Nov
Nieuws
Sobere ophaaldag Vatgerijpte Speciale Editie 2021
Lees verder MA 22 Nov
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief