Interview ZA 07 Aug

“Als vrienden koesteren wij de Abdij van Berne”

Eind vorig jaar is de Stichting Vrienden van de Abdij van Berne opgericht. Deze vriendenstichting is bedoeld voor mensen die zich graag verbinden met de abdij en het werk van de broeders financieel willen ondersteunen. Eeuwenlang heeft de abdijgemeenschap anderen gediend. Nu verdienen ze de steun van betrokken mensen, zodat de toekomstplannen van de abdij waargemaakt kunnen worden. In gesprek met Jan Hendrikx, voorzitter van de vriendenstichting, spreekt hij over het belang van de abdij als bewaarplek van een rijke spirituele traditie. “Ik vermoed dat de belangstelling voor religieus leven in de toekomst weer zal opbloeien in eigentijdse vormen. Geloof houden is van cruciaal belang.”

Door: Henk-Jan Hoefman | Foto: Greco Idema

Wat is de historische waarde van de abdij?
“Maatschappelijk, cultureel en religieus heeft de abdij altijd veel betekend. Jongere generaties weten vaak niet dat kloostergemeenschappen aan het begin van de 20e eeuw het fundament hebben gelegd voor vele hedendaagse instellingen in bijvoorbeeld de onderwijs- en zorgsector. Het belang daarvan is niet te onderschatten. Zo hebben de broeders van de Abdij van Berne niet alleen aan de wieg gestaan van het gymnasium, dat nu als Bernrode nog steeds zeer goed staat aangeschreven, maar zij hebben ook coöperaties opgericht voor de emancipatie van boeren en middenstanders. Om nog maar te zwijgen van alle pastorale opbouwwerk binnen de vele parochies. Hun maatschappelijke betrokkenheid en bijdragen waren zeer groot in een tijd dat de overheid zich nog niet zozeer bekommerde om het welzijn en de welvaart van haar burgers.”   

Welke eigentijdse betekenis heeft Berne?
“Het belang van de abdij is ook in deze tijd nog erg groot. Hoewel het aantal broeders afneemt, willen zij toch van betekenis blijven. Het is bewonderenswaardig dat deze mannen nog met zoveel overtuiging aan hun toekomst willen werken. Met de vieringen en hun gastenhuis, maar ook met de abdijwinkel, het proeflokaal en de andere bedrijvigheid op het terrein. Zij hebben enkele jaren geleden hun nek uitgestoken voor de opvang van statushouders op hun terrein. Nu er voor deze groep andere oplossingen zijn, komt er een woongroep van mensen met autisme. Zo blijft de abdij voortdurend inspelen op de actualiteit. Daar spreekt het vertrouwen uit dat zij deze moeilijke tijd zullen overleven.”

Wat is de doelstelling van de vriendenstichting?
“De abdij staat voor grote uitdagingen en de toekomstplannen verdienen onze brede ondersteuning. De broeders kunnen dat niet meer op eigen kracht. Nu is het tijd dat wij iets terugdoen voor alles wat zij betekend hebben voor de samenleving, recent en in het verre verleden. Is het niet mooi om de abdij de nieuwe vriendenstichting cadeau te doen in het jaar dat de norbertijner orde 900 jaar bestaat? Als vrienden kunnen we de taken van de broeders niet overnemen, maar zij zijn wel geholpen met onze aanmoediging en financiële support. Het is goed om te weten dat financiële bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn, want de vriendenstichting heeft de ANBI-status.”

Hoe kunnen vrienden zich verbinden met de abdij?
“Veel mensen dragen de abdij een warm hart toe en hen willen we uitnodigen om zich als vriend met de broeders te verbinden en zo een bijdrage leveren aan hun toekomst. De verbondenheid kan veelkleurig zijn. Veel mensen willen een donatie doen, omdat zij de abdij zien als contrapunt van rust en stilte die bewaard moet blijven in een sneller, drukker wordende wereld. Sommige mensen zullen zich ook geroepen voelen om zich actief in te zetten als vrijwilliger, deel te nemen aan de vieringen of enkele dagen te verblijven in het gastenhuis, maar dat hoeft niet. Natuurlijk zijn vrienden vrij om hun eigen invulling te geven aan de verbondenheid met de broeders en de norbertijner traditie. Verre en nabije vrienden waarderen we evenzeer. Samen vormen we een gemeenschap rond de broedergemeenschap.”

Wat krijgen de vrienden terug voor hun steun?
“Jaarlijks zullen we op de abdij een gratis vrienden-dag rond een inhoudelijk thema organiseren en natuurlijk houden we iedereen op de hoogte met een digitale nieuwsbrief. Daarin staat wat er in Berne allemaal te beleven is en daarbij zijn de vrienden natuurlijk extra hartelijk uitgenodigd, soms met korting. Nu zijn er nog de coronabelemmeringen, maar we hopen zo snel mogelijk een vrienden-dag te kunnen organiseren om elkaar op de abdij te ontmoeten.”

Hoe wilt u mensen aanmoedigen vriend te worden?
“Het zijn spannende tijden. Geloof blijven houden is cruciaal. De broeders putten hoop, vertrouwen en moed uit hun geloof. Terwijl in de wereld om hen heen religie meer en meer naar de marge wordt gedrukt. Onze huidige vluchtige leefwijze maken verdieping en verstilling steeds schaarser. Het maakt het religieuze kloosterleven alleen maar unieker. Ik vermoed dat de belangstelling voor geloof en religieus leven in de toekomst in eigentijdse vormen weer zal opbloeien. In die zin zijn kloosters belangrijke bewaarplekken van een rijke spirituele traditie. Daarom koesteren wij als vrienden de Abdij van Berne.”   

Klik hier voor deel 1 van het gesprek met Jan Hendrikx.

Henk-Jan Hoefman is projectleider van de Stuurgroep Toekomst Abdij van Berne 

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie

 1. Alles in het leven draait om de naastenliefde. Daarvoor zond god zijn zoon naar de aarde. Om alle mensen door naastenliefde gedreven te doen worden. Maar het lijkt als we rondkijken hier in het aardse bestaan dat alles draait om de duit en of de fluit.
  Al het kwaad is omdat de naastenliefde ontbreekt. De revolutie, ingezet in de 60ger jaren was opkomen voor ikke en hebben en duurt nog steeds voort. Ook hier is het onderwijs en de zorg gebracht door broeders en zusters uit naastenliefde. Tot de 60ger jaren waren hier zoveel broeders en zusters dat ze uitgezonden werden over de hele wereld. Door de revolutie traden er velen uit en er kwam niemand meer in hun voetsporen. Naastenliefde verdween uit het beeld en egoisme kwam daarvoor in de plaats. Het is overal ikke en hebben of ikke eerst.
  Sorry, er zijn nog een hoop mensen die hun liefde geven van tijd tot tijd.
  Een kind wat huilt bij honger of een vuile broek roept eigenlijk “geef jouw liefde”. Het kent nog geen woorden. Ook de protesterende roept eigenlijk “geef jouw liefde”, Ook verdekt door aandacht te vragen voor het probleem. Of is het met stenen gooien omdat het probleem er is? Wie stenen gooit kan stenen terug verwachten!
  Samenleven kan alleen door liefde te geven. Door het verlaten van de kerk is er niets meer wat oproept tot het geven van jouw liefde. Ook door de kerk was een beetje verdekt in de woorden. Het mag gerust voluit “geef jouw liefde”. Wie zijn liefde geeft opent voor anderen de mogelijk dat ook te willen doen. Wie bezig is met ikke en hebben geeft dat ook de ander door. Prestatiedruk en genieten is altijd ten behoeve van ikke en hebben. In de kek bidden we lam gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Ja dat zou zo zijn als iedereen zijn liefde gaf zoals door jezus voorgeleefd. Echter zolang egoisme wordt bedreven blijven zonden bestaan. Als iedereen zijn liefde geeft verandert de wereld wonderbaarlijk.
  Door liefde gedreven is er geen pesten, geen diefstal. geen , moord, geen gebruik en of misbruik van de medemens, geen haat, geen nijd, geen afgunst, geen scheiding en ook geen oorlog. “Geef jouw onbaatzuchtige liefde”. Een noodkreet voor deze tijd.
  Liefde verbind. Egoisme maakt eenzaam want dan telt alleen ikke. Samenleven gaat verder als ikke, of mijn gezin. Samenleven omvat iedereen.
  Als vrienden van de abdij van Berne zouden we ook dat uit kunnen dragen. Geef jouw liefde.
  De vraag door liefde of door egoisme gedreven lost veel problemen op als we niet door egoisme gedreven willen zijn.
  Succes.

Anderen lezen ook

Inspiratie
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne organiseert tweede Vriendendag
Lees verder DI 11 Jun
Nieuws
Ontwikkelplan toekomst Abdij van Berne in beweging
Lees verder MA 10 Jun
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief